Andrea Tachezy

and… je designová tvorba ilustrátorky Andrey Tachezy. Jedná se o hravé výrobky z textilu a papíru, určené převážně dětem. Potěší ale i dospělé.

and… is a design art made by an illustrator Andrea Tachezy. Andrea creates playful products made from textile and paper, designed mainly for children that will please also adults.

Další info

  • Kategorie: Doplňky, dekorace / Accessories