BWA Contemporary Art Gallery

Galerie současného umění BWA v Katovicích je otevřena všem jevům ve výtvarném umění. Ve svých výstavních halách představuje jak uznávané umělce, tak mladé debutující autory. Ukazuje polské a zahraniční umění v širokém kulturním kontextu. Důležitou součástí činnosti galerie jsou setkání s umělci, filmová představení, performance, diskuse, setkání, přednášky, umělecké dílny a další vzdělávací aktivity.

The BWA Contemporary Art Gallery in Katowice is open to all the phenomena in visual arts. In its exhibition halls it presents both recognised artists and young debuting originators. It shows Polish and foreign art in wide cultural contexts. The important part of the gallery’s activity includes meeting with artists, film shows, performances, discussions, sessions, lectures, plastic arts workshops and other educational activity.

Další info

  • Kategorie: Design
  • web