By Myyna

By Myyna – autorské papírnictví, které těží především z krásy akvarelu. Přírodní motivy přenesené na balicí papíry, sešity, bloky, blahopřání, pohlednice a mnoho dalšího, jsou delikátní, barevné a hravé. Za značkou stojí Markéta Jinochová aka Myyna.

By Myyna – artistic stationery finding its inspiration in beauty of watercolors. Natural motives transferred onto wrapping paper, notebooks, writing blocks, postcards and many more are delicate, colorful and playful.

Další info

  • Kategorie: Papírnictví / Stationery
  • web