Fakticky

Šperky studia FAKTICKY stojí na použitých materiálech. Kombinací betonu, polodrahokamů a drahých kovů vzniká vizuálně poutavý střet industriálu s luxusem. Beton, který jsme zvyklí běžně přehlížet při každém kroku městem, získává ve špercích FAKTICKY novou dimenzi.

Jewelry made by FAKTICKY studio is based on used materials. By combining concrete, semiprecious stone and precious metals visually attractive and intriguing clash of industrial and concrete arises. Concrete that our eyes are used to see at every corner while walking along the city, gains absolutely new dimension when used in jewelry.

Další info

  • Kategorie: Šperk / Jewel