FISE

Maďarská organizace FISE je nezávislou asociací, která pracuje jako profesionální organizace s 300 členy. Jejím hlavním úkolem je podporovat mladé profesionály při začínající kariéře v různých oblastech designu. Poskytuje členům publicitu a prostor pro výstavy po celý rok v jeho galerii v Budapešti.

The Hungarian FISE is an independent Association working as a professional organization with 300 members. It’s main task is to support young professionals in starting their careers in different fields of design. It provides the members publicity and space for exhibitions all year long in it’s Gallery in Budapest.

Další info

  • Kategorie: Array
  • web