Hana Matějková

Pomáhám lidem lépe bydlet – to je mé poslání. Jsem interiérová designérka tělem i duší. Projekty, na nichž pracuji, jsou určené pro bydlení i komerční (podnikatelské) účely. Mí klienti jsou lidé, kteří vědí, že dobré bydlení nebo příjemné prostředí v práci se jim vyplatí. Přispívá totiž k jejich psychické pohodě, cítí se uvolnění a šťastní. Váží si svého času a se svou potřebou řešení interiérů se svěřují do mých rukou. V dokonalé symbióze s mým mottem „Bydlete krásně, žijte ještě líp!“.

My mission is to help people live better. I am an interior designer with my heart and soul. Projects I work on are designed for both residential and commercial (business) purposes. My clients know that good living and pleasant working environment is worthwhile. It contributes to their psychological well-being, they feel relaxed and happy. And because they appreciate their time I’m entrusted when it comes to designing their interiors. In perfect symbiosis with my motto: „Live beautifully, live better!“

Další info

  • Kategorie: Design
  • web