HOGO FOGO DESIGN

Optimistic coffin je vysoce kvalitní, celodřevěná, ručně vyrobená česká rakev v novém, nadčasovém designu, řídící se mottem: „Pro milovníky designu až za hrob!“ Jedinečnost Optimistic coffin spočívá v inovativním, neotřelém, kultivovaném a optimisticky laděném vzhledu s použitím současné barevnosti i grafiky. Nový produkt, přes svoji funkci, nepůsobí depresivně, na rozdíl od stávajícího sortimentu na trhu. Pozůstalým se snaží usnadnit nelehký úkol – rozloučit se s milovanou osobou.

Optimistic coffin is a high-quality, all-wooden, handmade Czech coffin in a new, timeless design that is followed by the motto: „For design lovers beyond the grave!“ The uniqueness of the Optimistic coffin lies in an innovative, fresh, sophisticated and optimistic look, using contemporary colors and graphics. Despite its function, the new product, isn’t depressive, unlike the existing assortment on the market. The product tries to help survivors with a difficult task – to say goodbye to a beloved one.

Foto/Photo: Tomáš Tesař

Další info

  • Kategorie: Design
  • web