IQ kuchyně

To je láska na první pohled a zároveň vztah na celý život. Jsme parta inovátorů, které spojuje vášeň a zkušenosti. Neprodáváme jenom skříňky, tvoříme prostor pro příběh Vaší rodiny. Poskytujeme komplexní službu od kvalitního návrhu až po realizaci. Pracujeme ve 3D, pro nás to znamená: Design – Detail – Důvěra.
Pro naše partnery poskytujeme službu sdružené virtuální recepce. Přivádíme nové klienty, seznamujeme je s produkty a spojujeme se specialisty ze stavebních oborů. Připravujeme Design kavárnu – galerii bydlení, kde se můžete i vy setkat s klienty a ukázat své produkty. Už od června 2018 nás najdete v Ostravě – Porubě na Hlavní třídě.
IQ kuchyně – Budete ji milovat…

IQ kitchens. It is the love at first sight and also the realationship for all life. We are a bunch of inovators combining passion and experiences. We don’t create only a furniture, but the place for the story of your familly. We provide complex of the service from a quality design to realization part. 3D quality is where we create, it means for us: Design – Detail – Confidence.
For our partners we provide a service of associated virtual reception. We bring new customers, we introduce them to the products and connect them with specialist of building industry. Right now, we are preparing Design Café – a gallery of housing, the place where also you can meet your customers and show up your products. Already since June 2018 you can find us in Ostrava – Poruba on the street Hlavní třída.
IQ kitchens – You will love it…

Další info

  • Kategorie: Nábytek / Furniture
  • web