Kaleo

Našla jsem se v BETONU. V nekonečných možnostech ho tvarovat a kombinovat s dalšími materiály. Jsem geolog s potřebou tvořit, objevující svět designu, recyclingu, upcyclingu. Inspiruje mě příroda v jejích kontrastech, v dokonalém až extrémním spojení neživého s živým. Bavím se!

My passion lies in CONCRETE. In the infinite myriads of ways how to form it and combine it with other materials. I am a geologist with urge to create and explore the world of design, recycling and upcycling. Nature, in all its contrasts, is my inspiration, in perfect to extreme fusion of inorganic with organic. I am having fun!

Další info

  • Kategorie: Doplňky, dekorace / Accessories, Šperk / Jewel
  • web