Koodform

Objekty Koodform jsou jedinečné, rozmanité a často překračují rámec své primární funkce. Nové produkty nevznikají s cílem, aby se vám primárně zalíbily, ale aby splnily nové požadavky. Proto se v rámci značky objevují jak levné suvenýry, tak kusy unikátního nábytku, to vše v jednom tónu.

The Koodform objects are unique, diverse, and often go beyond their primary function. The new products are made not primarly for affection of certain type of objects, but to meet the new demands. Therefore, intra-brand appears with the same tone cheap souvenir items and unique furniture.

Další info

  • Kategorie: Nábytek / Furniture
  • web