Marek Wenglorz

Marek Wenglorz představuje sérii celokovových svítidel _Waves. Princip je založený na transformaci původně plošného materiálu plechu do prostorového objektu s minimálním odpadem při výrobě. Kov je zvolen kvůli jeho tvárnosti, pevnosti a možnosti recyklace.

Marek Wenglorz introduces a series of all-metal lights _Waves. The principle is based on the transformation of the original flat sheet metal material into a spatial object with minimal production waste. Metal was chosen because of its ductility, strength and recyclability.

Další info

  • Kategorie: Svítidla / Lights
  • web