Modelarnia Ceramiczna Kosak

Modelarnia Ceramiczna Kosak je keramickou dílnou, která se zabývá navrhováním a výrobou vzácného porcelánu. Realizuje průmyslové zakázky a menší série řemeslných výrobků. Specializuje se na objevování nových tvarů, splňujících moderní estetické a funkční požadavky.

Modelarnia Ceramiczna Kosak deals with designing and production of precious porcelain. It fulfills orders for the industry and short series for the craft . It specializes in searching for new shapes meeting modern aesthetic and functional requirements.

Další info

  • Kategorie: Keramika / Ceramics
  • web