PANELS

Nabízíme dekorační řešení rozdělení prostoru, vytvoření soukromí, zakrytí a stínění formou perforovaných panelů. Lze jimi obohatit interiér i exteriér a přinést tak prostoru jedinečný vzhled. Panely jsou navrhovány a realizovány v souladu s požadavkem zákazníka a technickými vlastnostmi použitých materiálů.

Our company provides decorative solutions to make divisions in your interior, creating privacy, covering or shading of your space using perforated panels. You can enrich your interior and exterior and bring it a unique appearance. Panels are designed and created based on customer’s requirement and technical properties of materials used.

Další info

  • Kategorie: Nábytek / Furniture