Soffa

SOFFA: RADOST ZE SRDCE EVROPY
Magazín SOFFA je český lifestylový dvouměsíčník se sídlem v Praze, který vychází již čtvrtým rokem v online a tištěné verzi v anglickém a nově i českém jazyce. Obsah magazínu vychází z nadšení pro jedinečné interiéry, kreativní osobnosti, cestování, řemeslo a výborné jídlo.

SOFFA : JOY FROM THE HEART OF EUROPE
SOFFA is a Czech lifestyle magazine based in Prague and published in print and online formats. Already in its fourth year, SOFFA is published every two months in English and now also in Czech. The magazine is rooted in our collective passion for distinctive interiors, gifted innovators, meaningful travel, fine craft and delectable food.

Další info

  • Kategorie: Design
  • web