Střední umělecká škola, Ostrava

Střední odborná škola s výtvarným zaměřením. Školní vzdělávací programy jednotlivých na škole vyučovaných oborů vzdělání jsou převážně zaměřeny na sféru vizuálního a produktového designu. Škola cíleně buduje svou image na kvalitě svých žáků a absolventů. Řada z nich potvrzuje své kvality mimo jiné i tím, že pravidelně přivážejí různá ocenění ze soutěží a přehlídek mladého umění. Absolventi školy jsou také ve velké většině úspěšní při přijímacím řízení k dalšímu studiu na vysokých uměleckých školách a svou tvorbu uplatňují a představují v řadě českých i zahraničních prestižních galerijních institucí již před dokončením svého vysokoškolského vzdělávání. Školu zřizuje Moravskoslezský kraj.

Secondary artistic school. Educational programs of individual educational subjects are usually focusing on visual and product design. The school focuses on building its image on the quality of its students and graduates. Many of them confirms their qualities by regularly bringing various awards from different competitions and young art shows. Most of the graduates also succeeds during University of arts admissions and apply and present their work in many Czech and international prestigious gallery institutions before finishing their Universities. The school was set up by Moravian-Silesian region.

Další info

  • Kategorie: Doplňky, dekorace / Accessories
  • web