Uutěrky

Uutěrky – to je Martin Krkošek a Pavla K.Byrtusová a jejich malá domácí grafická dílna zaměřená na sítotisk. Martin je ilustrátor a tiskař, Pavla malířka a fotografka. Uutěrky tisknou a vydávají knihy, obrazové tabule, grafiky a věci potřebné. Úzce spolupracují s kulturním centrem Stanica Žilna-Záriečie.

Uutěrky – Martin Krkošek and Pavla K.Byrtusová and their small home graphic workshop focusing on silkscreen. Martin is an illustrator and typographer, Pavla is a painter and photographer. Uutěrky are printing and publishing books, picture boards, graphics and useful things. They closely cooperate with cultural center Stanica Žilna-Záriečie.

Další info

  • Kategorie: Nakladatelství / Publisher, Papírnictví / Stationery
  • web