Verzone

Malé české nakladatelství se zaměřuje na tři základní oblasti: výtvarné umění, čínskou literaturu a knihy pro děti. Klade důraz na obsahovou i vizuální stránku vydávaných knih.

Small czech printhouse focused on three basic areas: fine art, chinese literature and children’s books. It emphasizes the content and visual aspects of published books.

Další info

  • Kategorie: Nakladatelství / Publisher
  • web