YOZA

YOZA byla založena výrobcem a výrobcem nábytku Istvánem Jozsa, který vyrábí vysoce kvalitní nábytek a objekty. Funkční estetika, která definuje díla společnosti YOZA, je založena na pochopení vztahu mezi strukturálním tvarem a ekonomickým využíváním materiálů, které poskytují trvalou a udržitelnou alternativu ke konzumní spotřebitelské kultuře, s nadčasovým modernistickým přístupem k návrhu.

YOZA was founded by product and furniture designer Istvan Jozsa producing highquality furniture and objects. The functional aesthetics that defne YOZA’s pieces are based on an understanding of the connection between structural form and the economical use of materials that provide an enduring and sustainable alternative to ‚throw away‘ consumer culture with a timeless modernist approach to design.

Další info

  • Kategorie: Nábytek / Furniture
  • web