ADOVO

Autorem výrobků je designér a konstruktér Adam Přeček. Všechny produkty mají jeden společný znak: převzít elementární princip užitku předmětu a dodat mu stejný princip odlišnou a nevšední cestou, aniž by se narušila původní funkce. To vše pod kabátem minimalistických tvarů vycházejících ze základních geometrických obrazců.

Products made by a designer and constructionist Adam Přeček. All of his products can be identified under common characteristic: adopting elementary principle of the item in a new unusual way without disturbing its initial function. All of that created with the idea of minimalistic shapes drawing on basic geometrical constructs.

Další info

  • Kategorie: Doplňky, dekorace / Accessories
  • web