Stehlík design

Stehlík design představuje pokojový skleník pro bezúdržbové pěstování rostlin – Biosféra. Tento malý interiérový skleník nejen, že usnadňuje pěstování rostlin, ale také vytváří jedinečný interiérový doplněk, který kombinuje porcelán a české ručně foukané sklo. Rostlina má nejen dokonalou vlastní atmosféru pro růst, ale zároveň ve skleníku vyniká.

Stehlík’s design presents an indoor greenhouse for maintenance-free plant cultivation – Biosphere. This small interior greenhouse not only facilitates plant growing but also creates a unique interior accessory that combines porcelain and Czech hand-blown glass. The plant not only has a perfect atmosphere for growth, but at the same time it excels in the greenhouse.

Další info

  • Kategorie: Doplňky, dekorace / Accessories
  • web